شرکت تاج

شرکت تاج با بیش از یک دهه سابقه در صنعت پرداخت، با شرکت های PSP قرارداد داشته و امکان پرداخت با تعهد و کیفیت بالا ارائه می نماید

سایت شرکت تاج »

ثبت اطلاعات کارتخوان سیار

لطفا اطلاعات دستگاه کارتخوان خود را به دقت وارد نمایید، توجه فرمایید حتی درصورت وارد کردن یک رقم اشتباه ثبت معتبر و نتیجه بخش نخواهد بود

کیبرد سیستم یا گوشی خود را به زبان انگلیسی تنظیم نمایید
شماره ترمینال:

شماره سریال:

شماره IMEI:

شماره IMEI 2 (در صورت وجود):

شماره سیمکارت درون دستگاه: